1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • -de website: iedere webpagina/website waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • -de uitgever/beheerder: de bevoegde beheerder van de website;
  • -gebruik(en): onder meer inloggen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • -u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon en bezoeker die deze website gebruikt;
  • -de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere bestanden;
  • -schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren gaan van data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te up-daten en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet juist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die is, of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website, of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten en/of producten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden

 

Privacy Policy Disclaimer en privacy

Als u meer informatie wilt hebben of u heeft vragen, over deze privacy policy stuur ons
dan een bericht via het contactformulier.

Op deze website is uw privacy heel belangrijk voor ons. Deze privacy policy
omschrijft welke informatie door ons ontvangen en gebruikt wordt op deze website.

Log Files

Zoals zo veel websites maakt ook deze website gebruik van log files. De informatie in deze log files bestaat onder andere uit het IP adres, type browser, hoe lang een bezoeker op de website verblijft, welke pagina’s binnen deze website worden bezocht en andere informatie welke niet gelinkt zijn aan het identificeren van een persoon.

Cookies disclaimer

Deze website maakt o.a. gebruik van Google Analitcys om statistieken van de website
bij te houden en te bekijken.

Op deze manier kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken.

U kunt uw pc regelmatig opschonen om de cookies van deze website (en vele andere op het internet),
te verwijderen.

DoubleClick DART Cookie
Google (als een externe partij) gebruikt cookies om advertenties te vertonen op deze website.
Google gebruikt deze DART cookies om relevante advertenties gebaseerd op uw interesses te tonen.

U kunt u uitschrijven voor het gebruik van DART cookies door naar de volgende site te gaan:

http://www.google.com/privacy_ads.html

De adverteerders die eventueel cookies kunnen plaatsen via onze website zijn:

– Google Adsense

– TradeTracker

– Daisycon

– Paypro

– Clickbank
Deze website heeft geen toegang of controle over deze cookies die eventueel geplaatst
kunnen worden door deze externe partijen.

Meer Informatie hierover kan gevonden worden op de website van de browser die u op dit moment gebuikt.

Financieel adviseur Assen

https://www.zakelijkelektrischleasen.nl/bedrijfswagen/toyota-proace-electric/

Het Florijn Huys

Financiering